Formacja

animatorów grup i diakonii

Albertów, sobota-niedziela (04-05.11.2017)

 

ATeksty (pomoce)

 

B.   Niektóre nagrania-mp3

                   Sobota

10.00 Konferencja o czytaniu biblijnych tekstów narracyjnych – ks. dr Wł. Cyran  Nagranie mp3   

         Czytamy opowiadanie z Rdz – ks. dr Wł. Cyran  Nagranie 2 mp3

Uwagi dodatkowe: systematyczna formacja animatora; organizacja kręgu przy stole; zadania ewangelizacyjne dla małych grup; Kręgi biblijne w Adwencie

15.00 Konferencja: Komunikacja pastoralna: Grupy formacyjne, czyli „bogaty młodzieniec”

16.15 Wskazówki metodologiczne prowadzenia małych grup: Słowo Boże zmieniające orientację naszego życia 

18.00 Msza św. w int. o uzdrowienie (lit. z soboty: Dary łaski i wybraństwo są nieodwołalne) – ks. W.Cyran Nagranie mp3

 

                 Niedziela

9.00 „Deliverance Ministry” – Wskazania duszpasterskie  Komisji Doktrynalnej ICCRS

10.00  Charyzmat wspólnoty i obowiązek strzeżenia go – wg F. Blachnickiego

11.10  Dyskusja o charyzmacie – ks. W.Cyran (wszyscy kapłani)  Nagranie mp3

            Wolne wnioski animatorów i pytania

12.00  Eucharystia – ks. W.Cyran     Homilia: Nagranie mp3