Centrum Wsparcia Rodziny, Albertów

Formacja animatorów grup i diakonii oraz koordynatorów

Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre

 

28.04.2019

 

Audio (mp3)  Homilia niedzielna

Audio (mp3)  Dz 5 - czy norma?

Audio (mp3) Homilia sobotnia