Pomoce do pracy w małych grupach dzielenia

w ciągu roku

 

 

punktor

Pomoce dla spotkań grup GIMNAZJALNYCH (kliknij)

 

punktor

Kandydaci I-III

 

"1" GRUPY KATECHUMENALNE

Spis tematów na spotkania małej grupy i termin realizacji - grupy 0
Przewodnik uczestnika "0"
z książki: ks. Wł. Cyran, "Abyście mieli wspólnotę z nami" - konspekty nr

- (1) 1. „Wyczucie” Boga i Jego tajemnicy według Mk 1-2
- (2) 2. Poznać Boga Pana naszego Jezus Chrystus według Mk 10-15
- (3) 3. Niewiedza uczniów – 1
- (4) 4. Niewiedza uczniów – 2
- (5) 5. Powołani przez Jezusa – 1
- (6) 6. Powołani przez Jezusa – 2
- (7) 7. Wzrost duchowy według 2 Tm 2

- (8) 8. Główne zasady życia chrześcijańskiego według 1 Tm 1
- (9) 9. Istotna treść „nauki zasługującej na wiarę” według 1 Tm 1
- (10) 10. Wyznanie wiary pierwszych chrześcijan
- (11) 1. Spełnienie obietnicy królestwa Bożego wezwaniem
- (12) 2. Wezwanie Jezusa zwiastującego królestwo Boże
- (13) 3. Założenie królestwa Bożego – Dynamika słowa Bożego
- (14) 4. Dynamika królestwa Bożego – 1 Zasiew rosnący własną siłą i ziarnko gorczycy (Mk 4,26-32)
- (15) 5. Dynamika królestwa Bożego – 2 Zaczyn chlebowy (Łk 13,20n)
- (16) 6. Nowa skala ocen w królestwie Bożym – 1 Głupi bogacz (Łk 12,13-21)
- (17) 7. Nowa skala ocen w królestwie Bożym – 2 Bogacz i Łazarz (Łk 16,19-31) oraz Robotnicy w winnicy (Mt 20,1-16)
- (18) 8. Zło i opór wobec królestwa Bożego – 1 Kapryśna dziatwa na rynku (Łk 7,31-35) i Dwaj synowie (Mt 21,28-32)
- (19) 9. Zło i opór wobec królestwa Bożego – 2 Nieurodzajny figowiec (Łk 13,5-9) i Przewrotni rolnicy (Mt 21,33-44)
- (20) 10. Królestwo Boże i nowe przykazanie Miłosierny Samarytanin (Łk 10,25-37)
- (21) 11. Konieczność wysiłku dla królestwa Bożego Miny (Łk 19,11-28) i talenty (Mt 25,14-30)
- (22) 12. Czujność na przyjście Króla – 1 Sługa wierny i niewierny (Łk 12,41-48)
- (23) 13. Czujność na przyjście Króla – 2 Dziesięć panien (Mt 25,1-13)

"2" GRUPY OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA
ks. Wł. Cyran, "Abyście mieli wspólnotę z nami" - konspekty nr
- (24) 1. Jan Chrzciciel
- (25) 2. Ustanowienie Dwunastu
- (26) 3. Chorzy ludu Bożego
- (27) 4. Prośba w modlitwie „Ojcze nasz”o zgromadzenie ludu Bożego
- (28) 5. Pielgrzymka pogan
- (29) 6. Kryzys Izraela
- (30) 7. Śmierć za wielu
- (31) 8. Królestwo Boże a lud Boży
- (32) 1. Jezus i Jego uczniowie
- (33) 2. Adresaci „Kazania na górze”
- (34) 3. Nowa rodzina Jezusa
- (35) 4. Kres ojców we wspólnocie chrześcijańskiej
- (36) 5. Wyrzeczenie się przemocy
- (37) 6. Lekkie brzemię
- (38) 7. Miasto na górze
- (39) 8. Czy Jezus chciał wspólnoty?
- (40) 1. Kościół jako lud Boży
- (41) 2. Poganie w Kościele
- (42) 3. Obecność Ducha Bożego
- (43) 4. Zanikanie barier społecznych
- (44) 5. Wzajemność i solidarność w Kościele
- (45) 6. Braterska miłość w Kościele a uniwersalna filantropia

"3" GRUPY MYSTAGOGICZNE
ks. Wł. Cyran, "Abyście mieli wspólnotę z nami" - konspekty nr
Maryja w Nowym Przymierzu
- (46) 1. Maryja w dziele Chrystusa według J 2,1-12
- (47) 2. Duchowy wymiar wydarzenia w Kanie
- (48) 3. Maryja uosobieniem i reprezentantką Ludu Przymierza

„Trwajcie mocno w wierze”
- (49) 1. Poznanie Prawdy jako cel objawienia
- (50) 2. Zagrożenia Prawdy Bożej w czasach Nowego Testamentu i dziś w naszym życiu
- (51) 3. Rady i nakazy Kościoła dla uniknięcia zagrożeń wiary
- (52) 4. Rozeznawanie w Kościele
- (53) 5. Pogłębianie zrozumienia objawienia i jego rozwój przez Ducha Świętego

 

punktor

Grupy Członków i KMW

 

 GRUPY CZŁONKÓW, WSPÓLNOTA MISJI, Kręgi Modlitewne Wspomożycieli z książek:

- ks. Wł. Cyran, Służyć Mistrzowi (Wspólnota Misji)
- ks. Wł. Cyran, Życie w Duchu Świętym

- Ewangelia wg św. Jana:  Prolog    Dalsze konspekty do J   (mp3)

- Budowanie Wspólnoty - należy wplatać spotkania wg konspektów z rekolekcji zimowych, szczególnie część "Dzielenie się".

        Część I

       Część II

Inne konspekty:


- Na Wielki Post:  KonspektnaWlkiPost-ZeMnaWRaju.pdf

- Siedem słów Jezusa na Krzyżu

- Nadzieja życia wiecznego wg Łk-Dz

- Objawienie pdo dębami Mamre

- Św. Paweł o 6 sakramentach (7 spotkań)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

- Moje życie w Kościele i moje uczestnictwo w małej grupie
- Misterium Paschalne
- Dynamika Słowa Bożego
- Maryja a Kościół