RODO

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Lista obecności na szkoleniu

Oświadczenia dla animatorów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników turnusów ewangelizacyjnych

Instrukcja szyfrowania 7Zip

Zgoda RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO dla NIEPEŁNOLETNICH

Informacja ogólna obowiązkowa  www.mamre.pl/Rekolekcje/Nieletni/InformacyjaDoWywieszenia.pdf

 

Przeprowadzenie szkolenia animatorów i wychowawców do dzieci (jak animatorów)

- przez Administratorów turnusów rekolekcyjnych w pierwszym dniu rekolekcji po kolacji

- przez koordynatora diecezjalnego wobec animatorów grup i diakonii (wszystkich przetwarzających dane osobowe)

 

     1. Według powyższych prezentacji 1 i 2 należy przeszkolić,

    2. Sporządzić listę obecności na szkoleniu z podpisem czytelnym uczestnika (Lista obecności na szkoleniu)

    3. Zebrać podpisane przez animatorów i wychowawców Upoważnienia (wg powyższego wzorca Upoważnienie dla animatorów

    4. Teraz można podać skład małych grup (minimalna ilość danych!)

    5. Przekazać Listę ze szkolenia i oświadczenia Moderatorowi Wspólnoty